Οικονομία

#vazoumemprosta #Kaminis_enonei
Νίκη Αξιών Γιώργος Καμίνης

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Τι μας κρατάει πίσω

  1. μορφές αγορών που εμφανίζονται να λειτουργούν ολιγοπωλιακά
  2. προβλήματα στην αγορά εργασίας (αντιστοίχιση εργασιακών προσόντων/πτυχίων με ζητούμενες ειδικότητες)
  3. διοικητικές διαδικασίες που συνεπάγονται περιορισμούς και κόστη για τον ιδιωτικό τομέα (αλλά και τον δημόσιο) και δυσχεραίνουν την άσκηση (υγιούς) επιχειρηματικότητας
  1. τη μη ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την απώλεια δυνητικού προϊόντος (Α.Εγχ.Π.)
  2. την απώλεια εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία
  3. την αδυναμία τροφοδότησης της ζήτησης καθώς και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού τους. Μεγαλύτερο πρόβλημα στις ηλικιακές ομάδες: 15-24 (43,3%) και 25-34 (26,8%)
  4. την φυγή (εκπαιδευμένου) ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό που λειτουργεί ως κίνδυνος συγκριτικής υστέρησης της Ελλάδας με άλλες χώρες στον παραγωγικό συντελεστή «Εργασία»

Πώς #vazoumemprosta

Πώς καινοτομούμε