Δημόσια Υγεία

#vazoumemprosta #Kaminis_enonei
Νίκη Αξιών Γιώργος Καμίνης

Πού βρισκόμαστε σήμερα

 1. Τα ποσοστά νοσηρότητας (ειδικότερα της ψυχικής υγείας) έχουν αυξηθεί
 2. Εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων οι πολίτες στρέφονται κυρίως στις δημόσιες δομές υγείας, παραμελώντας ταυτόχρονα τις προληπτικές εξετάσεις
 3. Έχει αυξηθεί δραματικά το ποσοστό των ανασφάλιστων πολίτων
 4. Η δημόσια δαπάνη για την υγεία μειώνεται σταθερά (5% του ΑΕΠ). Μεταξύ άλλων οδηγεί σε εντεινόμενη έλλειψη ιατρών και νοσηλευτών και σε οριακούς προϋπολογισμούς για τα νοσοκομεία και τις άλλες μονάδες υγείας

 

Τι μας κρατάει πίσω

 1. Το σύστημα εστιάζει μόνο στον ασθενή και όχι στο πολίτη και την οικογένειά του
 2. Δεν έχει στόχο την αγωγή υγείας και την πρόληψη αλλά τη θεραπεία
 3. Δεν υποστηρίζει την αποκατάσταση και την υποστήριξη της διαβίωσης
 1. Αχρείαστες εισαγωγές λόγω αστοχιών στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα.
 2. Επανεισαγωγές λόγω αστοχιών στη νοσοκομειακή φροντίδα.
 3. Εξάντληση προσωπικού αλλά και πόρων των νοσοκομείων σε παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 4. Εξάντληση του νοσηλευτικού προσωπικού – διαθέτουμε περίπου το 50% του αναγκαίου.
 5. Έλλειψη σωστής πλοήγησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) οδηγεί σε αχρείαστες επισκέψεις.
 1. Εξετάσεις άσχετες με το αίτιο προσέλευσης.
 2. Φάρμακα 3ης ή 4ης γενεάς ως πρώτη επιλογή (π.χ. αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά).
 3. Μη χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Αποσπασματική συλλογή, κατακερματισμός και μη αξιοποίηση της πληροφορίας (data).

Κλινικές ή ολόκληρα νοσοκομεία με πληρότητα κάτω του 50%. Το άδειο νοσοκομείο όμως έχει περίπου το ίδιο λειτουργικό κόστος με το γεμάτο.

 1. αλληλοεπικάλυψη δομών
 2. απόκλιση στον τρόπο χρηματοδότησης και εποπτείας τους
 3. αποσπασματική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 4. ελλειμματική διασύνδεση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας
 5. ανεπαρκής διασύνδεση υπηρεσιών υγείας με ευρύτερες κοινωνικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και απασχολησιμότητας.

Πώς #vazoumemprosta

 1. Καθορισμός των στόχων, ταυτοποίηση των αναγκαίων δομών και της χωρητικότητας τους
 2. Προσανατολισμός του Συστήματος στον Πολίτη και την Οικογένεια
 3. Εξισορρόπηση Προσφοράς και Ζήτησης
 4. Δημιουργία υποδομής για την καταχώρηση και την ανάλυση των δεδομένων
 5. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (υπό το πρίσμα του cost/effectiveness)
 6. Δημιουργία κουλτούρας της αριστείας και αλλαγής του διοικητικού προτύπου
 7. Ανοιχτότητα (διαφάνεια – λογοδοσία – συνεργατικότητα)
 8. Μηχανισμοί αέναης βελτίωσης των διαδικασιών

Εξορθολογισμός δομών για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης δραστηριοτήτων, σπατάλης χρόνου, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Ανάδειξη των δημοτικών ιατρείων σε σημείο αναφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε επίπεδο γειτονιάς.

Ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των δομών υγείας μεταξύ τους (σε όλα τα επίπεδα) και με τις ΜΚΟ που παρέχουν συγγενής υπηρεσίες. Προέχει η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και η διευκόλυνση των παραπομπών που πρέπει να είναι ψηφιακές. Η ψηφιακή διασύνδεση εκτός των άλλων επιτρέπει τον έλεγχο και την αποτίμηση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ολιστική ανάπτυξη υπηρεσιών με σκοπό την παροχή από την ίδια δομή υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής για την απασχόληση, υποστήριξης ευάλωτων ομάδων και άλλων με ταυτόχρονη ενίσχυση των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής

Ρεαλιστικό πλάνο ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης (σύμφωνο Andor – Λυκουρέντζου 2012) η οποία εκκρεμεί σχεδόν δύο δεκαετίες: (αποασυλοποίηση, ανοιχτά κέντρα ημέρας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κινητές μονάδες παρέμβασης, ξενώνες – οικοτροφεία κ.ά). Διεργασία που διασφαλίζει παράλληλα την πρωτοβάθμια φροντίδα, τη χρόνια κάλυψη των πασχόντων σε αποϊδρυματοποιημένο περιβάλλον και τελικά την προοπτική επανένταξης

Ειδικότερο θέμα: Αναθεώρηση του άρθρου 69 του Π.Κ. (περί φύλαξης ακαταλλόγιστων εγκληματιών) – πιθανόν και του 34 (περί ακαταλογίστου). H παρούσα ασαφής κατάσταση συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και δικαιωμάτων ασθενών. (τάξη μεγέθους: σχεδόν το 8% των της ημερήσιας δύναμης νοσηλευομένων στο Δαφνί)

Επιμονή στην πολιτική υπέρ των γενοσήμων, ως βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του κόστους σε ανεκτά δημοσιονομικά επίπεδα, από τη στιγμή που η επιστημονική πιστοποίηση της βιοϊσοδυναμίας (κ.ά) των σκευασμάτων είναι πλέον αξιόπιστη.

Εφαρμογή και επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί διαγωνιστικών διαδικασιών ως προς την προμήθεια φαρμάκων από το ΕΣΥ (τάξη μεγέθους: 1% του ΑΕΠ διατίθεται κυρίως με  απευθείας αναθέσεις). Επί του παρόντος, ο 3580/07 έχει δώσει το διαγωνιστικό δικαίωμα στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (το ασκεί με πολλά προβλήματα) και στις υγειονομικές περιφέρειες, ενώ μόνο σε μια μονάδα του ΕΣΥ έχει γίνει σχετικός διαγωνισμός το 2012 (συμφωνία – πλαίσιο).

Αναβάθμιση του ΕΟΦ  και διεκδίκηση της έδρας του European Medicines Agency (EMA) από Λονδίνο.  Η μεταφορά της έδρας αποτελεί επί της ουσίας μεταφορά του πλέον εξειδικευμένου και επιδραστικού επιτελικού μηχανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά του φαρμάκου, με προφανή οφέλη για τη λειτουργία της σχετικής αγοράς στην Ελλάδα.