Ανάπτυξη

#vazoumemprosta #Kaminis_enonei
Νίκη Αξιών Γιώργος Καμίνης

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Τι μας κρατάει πίσω

Πώς #vazoumemprosta

Ανά κατηγορία οι απαραίτητες δράσεις/στοχεύσεις είναι:

Η γενική αναπτυξιακή προσέγγιση πρέπει να διαμορφωθεί:

 1. βάσει ποιότητας με ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο από την καθαρή ενέργεια, στην αγροδιατροφή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τελικά στον τουρισμό.
 2. με μετρήσιμους στόχους και με ενδιάμεσα ορόσημα σε συνεργασία με την παραγωγή (αγρότες, επιχειρήσεις, κ.λπ.).

Η φορολογική πολιτική:

 1. πρέπει να επανατοποθετηθεί προκειμένου να κινητροδοτήσει ουσιαστικά την εργασία (αντί κάποιοι να εισπράττουν μέσω κοινωνικών παροχών, καλύτερα να εισπράττουν μέσω της εργασίας τους).
 2. πρέπει να λειτουργήσει με γνώμονα την πραγματική μεγιστοποίηση των εσόδων. Σήμερα είναι γνωστό ότι η υπερφορολόγηση οδηγεί σε μείωση των εσόδων ενώ ταυτόχρονα οδηγεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχιας.
 3. πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εσόδων από έξω (επενδύσεις, εξαγωγές, τουρισμός, κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη αύξηση του συνολικού πλούτου.
 4. πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Υποδομές και μεταφορές πρέπει να:

 1. προσανατολιστούν στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 2. να καταστούν βιώσιμες (περιβαλλοντικά, λειτουργικά κ.λπ.).
 3. γίνουν διατροπικές βάσει εθνικού σχεδίου αφού η Ελλάδα είναι κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης με επίκεντρο τον Πειραιά.
 4. εμπλουτιστούν με περισσότερες και καλύτερες δημόσιες μεταφορές.
 5. στοχεύσουν σε λιγότερα αυτοκίνητα στις πόλεις (συνεπώς ανάπτυξη τραμ, μετρό, μετακίνησης με ποδήλατο), και σε λιγότερα φορτηγά στις εθνικές οδούς (συνεπώς στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου).

Πώς καινοτομούμε