Θέσεις

"Προοδευτική πολιτική είναι η πεποίθηση πως τα πράγματα δεν είναι δοσμένα απ’ την ανθρώπινη φύση, αλλά μπορούν να αλλάξουν, με βούληση, σχέδιο κι επιμονή"

#vazoumemprosta #Kaminis_enonei
Νίκη Αξιών Γιώργος Καμίνης
1ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, ξέρουμε καλά ότι η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα παραμένει αναποτελεσματική. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε: Εξαιρετικά περίπλοκη δομή, απουσία μακροπρόθεσμης στρατηγικής και θεσμικής μνήμης, μη αξιοποίηση του πολύ υψηλού επιπέδου προσωπικού προς όφελος κομματικών φίλων και συγγενών.

Πώς #vazoumemprosta για μία καλύτερη Δημόσια Διοίκηση;

Αν και η Ελλάδα έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή και τον μεγαλύτερο αριθμό μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ την περίοδο 2009-2014, δεν έχει καταφέρει να μπει σε σταθερή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Και αυτό γιατί δεν αρκεί η ποσότητα των μεταρρυθμίσεων, αλλά η ποιότητα νομοθέτησης και εφαρμογής τους.

Πώς #vazoumemprosta για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

2ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3ΠΑΙΔΕΙΑ

Η καλή δημόσια παιδεία είναι ο μόνος δρόμος για κοινωνική ευημερία, ευκαιρίες στους μη προνομιούχους και ανάπτυξη διαρκείας. Στην Ελλάδα όμως παραμένει καθηλωμένη σε πρότυπα και λειτουργίες προηγούμενων δεκαετιών. Αλλεπάλληλες, ευκαιριακές και πρόχειρες μεταβολές έχουν πλήξει τον χαρακτήρα και το κύρος της Δημόσιας Παιδείας, την ώρα που το παγκόσμιο μοντέλο εκπαίδευσης αλλάζει.

Πως #vazoumemprosta για μία Δημόσια Παιδεία που δίνει ευκαιρίες σε όλους;

Στον τομέα της δημόσιας υγείας η κρίση επιδείνωσε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα οργάνωσης και αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών. Η δημόσια δαπάνη για την υγεία μειώνεται σταθερά (5% του ΑΕΠ). Μεταξύ άλλων οδηγεί σε εντεινόμενη έλλειψη ιατρών και νοσηλευτών, εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες εργασίας και περίθαλψης.

Πώς #vazoumemprosta την δημόσια υγεία;

4ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
5ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στον κόσμο ως προς το φόβο της επιχειρηματικής αποτυχίας. Δεν είναι παράξενο. Το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από φορολογική ανασφάλεια, η γραφειοκρατία είναι θεμελιώδες πρόβλημα, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία, το οποίο αντικατοπτρίζεται στην αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Πως #vazoumemprosta για μία υγιή, εξωστρεφή και φιλόδοξη ελληνική επιχειρηματικότητα;

Τα διαρθρωτικά προβλήματα η υπερφορολόγηση, σε συνδυασμό με τα επιβαρυμένα δημοσιονομικά στοιχεία, είναι αυτά που κρατάνε πίσω την ελληνική οικονομία. Ολιγοπωλιακές αγορές, προβλήματα στην αγορά εργασίας, η τεράστια ανεργία, η αδιαφάνεια και η ανασφάλεια δικαίου έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία και έχουν ματαιώσει τα σχέδια εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας.

Πώς #vazoumemprosta για τον σχεδιασμό ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας;

6ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δημοσιονομική κρίση έχει προκαλέσει τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού και την αδυναμία του Κράτους Πρόνοιας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ασαφής και αποσπασματική χρηματοδότηση ενώ το βάρος έχει πέσει στην ελληνική οικογένεια που προσπαθεί να προστατεύσει όλα τα μέλη της συχνά με ένα πενιχρό μισθό ή μία σύνταξη.

Πώς #vazoumemprosta μια πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική;

Ο αγροδιατροφικός τομέας παρά την κρίση παραμένει σταθερός και προσφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία. Το αγροτικό εισόδημα ωστόσο μειώνεται διαρκώς, ενώ παρά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων τα έσοδα και η κερδοφορία παραμένουν χαμηλά.

Πώς #vazoumemprosta την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής;

8ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
9ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεγάλο ποσοστό της έκτασης της Ελλάδας έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία, ενώ η χώρα μας διαθέτει μία θαυμαστή βιοποικιλότητα. Η διατήρηση αυτού του πλούτου μπορεί να απογειώσει τις τοπικές οικονομίες και τον τουρισμό. Η νομοθεσία όμως στη χώρα μας είναι πολύπλοκη και αλληλοσυγκρουόμενη, σε σημείο που ούτε το περιβάλλον να προστατεύεται, ούτε οικονομική ανάπτυξη να επιτυγχάνεται.

Πώς #vazoumemprosta για μία καλύτερη αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι μέσο δημοκρατίας, διαφάνειας, εξοικονόμησης πόρων και αποτελεσματικής συνεργασίας. Είναι ένας από τους τομείς που η Ελλάδα έχει δείξει ότι μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα, με πολλαπλά οφέλη για τον πολίτη και το κράτος. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό έχουν γρήγορο και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που είναι σήμερα διαθέσιμα μπορεί και πρέπει να γίνει ισχυρή ψηφιακή δύναμη.

Πώς #vazoumemprosta για την Ψηφιακή πολιτική;

10Ψηφιακή πολιτική